Нови кльонкове

# stbv 872
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 43.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 873
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 874
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 385 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 875
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 44.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 876
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 405 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 877 (Bumblebee)
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 47 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 878 (CFM)
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 47 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 879
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 400 mm
Пета: 45.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 880
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 37.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 881
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 450 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 882
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 415 mm
Пета: 40.5 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 883
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 380 mm
Пета: 47 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 884
Дърво: Дрян
Дължина: 390 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 885
Дърво: Дрян
Дължина: 390 mm
Пета: 29 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 886 (The Black Widow 2)
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 340 mm
Пета: 44.5 mm (Surf)
Състояние: при поискване

GET MORE INFO

# acc 887
Дърво: Клен
Дължина: 500 mm
Пета: 47 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO
Обратно към продукти За продан Kльонкове от тази година