Нови кльонкове

# stbv 852
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 405 mm
Пета: 44 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 853
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 345 mm
Пета: 51 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 854
Дърво: Дрян
Дължина: 375 mm
Пета: 37.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# bux 855
Дърво: Чимшир
Дължина: 455 mm
Пета: 33.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 856
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 360 mm
Пета: 44 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 857
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 858
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 44 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 859
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 42.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO
Обратно към продукти За продан Kльонкове от тази година