Нови кльонкове

# cor 816
Дърво: Дрян
Дължина: 360 mm
Пета: 38.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# acc 817
Дърво: Клен
Дължина: 500 mm
Пета: 45 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# bux 818
Дърво: Чимшир
Дължина: 400 mm
Пета: 40.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# bux 819
Дърво: Чимшир
Дължина: 370 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# olv 820
Дърво: Маслина
Дължина: 360 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 821
Дърво: Дрян
Дължина: 335 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 822
Дърво: Дрян
Дължина: 360 mm
Пета: 38.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 823
Дърво: Дрян
Дължина: 350 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 824
Дърво: Дрян
Дължина: 370 mm
Пета: 37 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# acc 825
Дърво: Клен
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO
Обратно към продукти За продан Kльонкове от тази година