Нови кльонкове

# cor 801
Дърво: Дрян
Дължина: 365 mm
Пета: 33 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 802
Дърво: Дрян
Дължина: 365 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 803
Дърво: Дрян
Дължина: 410 mm
Пета: 35 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 804
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 355 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 805
Дърво: Дрян
Дължина: 365 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 806
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 345 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 807
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 808 (Stab buxus)
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 41.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO
Обратно към продукти За продан Kльонкове от тази година