Нови кльонкове

# stbv 1243
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1244
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 500 mm
Пета: 49 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1245
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 500 mm
Пета: 46 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1246
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 350 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1247
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 350 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1248
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 325 mm
Пета: 46.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1249
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 320 mm
Пета: 41.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1250
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1251
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 380 mm
Пета: 43 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1252
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1253
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 46 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1254
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1255
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 400 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1256
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 420 mm
Пета: 42.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO
Обратно към продукти За продан Kльонкове от тази година