Нови кльонкове

# stbv 1115
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 43.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1116
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 360 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1117
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 43.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1118
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1119
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 395 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1120
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 435 mm
Пета: 36 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1121
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 480 mm
Пета: 43.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1122 (Black widow)
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 380 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1123
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 495 mm
Пета: 51 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO
Обратно към продукти За продан Kльонкове от тази година