Kльонкове от тази година

# burl 1238
Дърво: дръжка от туморна дървесина
Дължина: 430 mm
Пета: 43.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# burl 1239
Дърво: дръжка от туморна дървесина
Дължина: 365 mm
Пета: 41.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# burl 1240
Дърво: дръжка от туморна дървесина
Дължина: 365 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# burl 1241
Дърво: дръжка от туморна дървесина
Дължина: 385 mm
Пета: 44 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# burl 1242
Дърво: дръжка от туморна дървесина
Дължина: 370 mm
Пета: 51 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1243
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1244
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 500 mm
Пета: 49 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1245
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 500 mm
Пета: 46 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1246
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 350 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1247
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 350 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1248
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 325 mm
Пета: 46.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1249
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 320 mm
Пета: 41.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1250
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1251
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 380 mm
Пета: 43 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1252
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1253
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 46 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1254
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1255
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 400 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1256
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 420 mm
Пета: 42.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1257
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 45 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1258
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 360 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1259
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1260
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 430 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1261
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 405 mm
Пета: 44.5 mm (Surf)
Цена: при поискване

GET MORE INFO

# stbv 1262
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 325 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1263
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1264
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1265
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 360 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1266
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 330 mm
Пета: 43.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1267
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 38.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1268
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1269
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 43.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1270
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 345 mm
Пета: 43.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1271
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 380 mm
Пета: 41.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1272
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 41.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1273
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 405 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1274
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 390 mm
Пета: 40.5 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1275
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 400 mm
Пета: 34.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1276
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 405 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Цена: при поискване

GET MORE INFO

# stbv 1277
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1278
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 350 mm
Пета: 36.5 mm (вдлъбната)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1279
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 35 mm (вдлъбната)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1280 (Big Daddy)
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 650 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1281
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1282
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 355 mm
Пета: 44 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1283
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 41.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1284
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 44 mm ()
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1285
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1286
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 42.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1287
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 405 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1288
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1289
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 345 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1290
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1291
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 43.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1292
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1293
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# burl 1294
Дърво: дръжка от туморна дървесина
Дължина: 370 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1295
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 350 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1296
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 500 mm
Пета: 45 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1297
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 405 mm
Пета: 25 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1298
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 45 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1299
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1300
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 46 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1301
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Цена: при поискване

GET MORE INFO

# stbv 1302
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 330 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1303
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 380 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1304
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1305
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 41.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1306
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 39.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1307
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 46 mm (Surf)
Цена: при поискване

GET MORE INFO

# stbv 1308
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 360 mm
Пета: 43.5 mm (Surf)
Цена: при поискване

GET MORE INFO

# stbv 1309
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 395 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1310
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 400 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Цена: при поискване

GET MORE INFO

# stbv 1311 (Green Mamba)
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 420 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1312
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 410 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Цена: при поискване

GET MORE INFO

# stbv 1313 (Syringa)
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 360 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1314
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 400 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1315
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 390 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Цена: при поискване

GET MORE INFO

# burl 1316
Дърво: дръжка от туморна дървесина
Дължина: 365 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Цена: при поискване

GET MORE INFO

# burl 1317
Дърво: дръжка от туморна дървесина
Дължина: 375 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Цена: при поискване

GET MORE INFO

# burl 1318
Дърво: дръжка от туморна дървесина
Дължина: 365 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1319
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 395 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1320
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 39.5 mm (Surf)
Цена: при поискване

GET MORE INFO

# stbv 1321
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1322
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 340 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1323
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 355 mm
Пета: 36 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1324
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 355 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1325
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 355 mm
Пета: 40.5 mm (Surf)
Цена: при поискване

GET MORE INFO

# stbv 1326
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 340 mm
Пета: 37 mm (вдлъбната)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1327
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 500 mm
Пета: 45.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1328
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 340 mm
Пета: 44 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 1329
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 455 mm
Пета: 45.5 mm (плоска)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO
Обратно към продукти За продан Kльонкове от тази година