Кльонкове 2023

# stbv 1066
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 320 mm
Пета: 42 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1067
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1068
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 36 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1069
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 45 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1070
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 42.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1071
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 360 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1072
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 415 mm
Пета: 44 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1073
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 415 mm
Пета: 44 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1074
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 400 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 1075
Дърво: Дрян
Дължина: 345 mm
Пета: 40 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1077
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 380 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1078
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 420 mm
Пета: 50 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1079
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 340 mm
Пета: 40.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1080
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1081
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 410 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1082
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 425 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1083
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 400 mm
Пета: 50 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1084
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1085
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 360 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1086
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 360 mm
Пета: 50 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1087
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 450 mm
Пета: 42 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1088
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 400 mm
Пета: 41.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1089
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1090
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 345 mm
Пета: 41.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1091
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 360 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1092
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1093
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1094
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1095
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1096
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 42.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1097
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1098
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 400 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1099
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1100 (Black widow)
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 320 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1101
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 400 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1102
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 40.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1103
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1104
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 400 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1105
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1106
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 40.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1107
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1108
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1109
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 395 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1110
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 400 mm
Пета: 44 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1111 (Elite1)
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1112
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 345 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1113
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1114
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 400 mm
Пета: 43.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1115
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 43.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1116
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 360 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1117
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 43.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1118
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1119
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 395 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1120
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 435 mm
Пета: 36 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1121
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 480 mm
Пета: 43.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1122 (Black widow)
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 380 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1123
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 495 mm
Пета: 51 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1124
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 360 mm
Пета: 43.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1125
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1126
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 395 mm
Пета: 45 mm ()
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1127
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 38.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1128
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1129
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# 1130
Дърво:
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1131
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 400 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1132
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1133
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1134
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 340 mm
Пета: 43.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1135
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 47 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1136
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 390 mm
Пета: 45.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1137
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 360 mm
Пета: 41,5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1138
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1139
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1140
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 480 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1141
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 440 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1142
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 325 mm
Пета: 42,5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1143
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1144
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1145
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# bacaut 1146
Дърво:
Дължина: 355 mm
Пета: 39.5 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1147
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 385 mm
Пета: 41.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1148
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 41.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1149
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 390 mm
Пета: 46 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1150 (Achilles)
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 37.5 mm
Пета: 45 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1151 (Didka)
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 380 mm
Пета: 38.5 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1152
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1153 (carbowood)
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 410 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1154
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 450 mm
Пета: 45 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1155 (Black Mamba)
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 320 mm
Пета: 45 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1156
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1157
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 41.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1158
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 360 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1159
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1160
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 33 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1161
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 380 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1162
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1163
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 38.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1164
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1165
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 340 mm
Пета: 41,5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1166
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 41.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1167
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 400 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1168
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1169
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 355 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1170
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 470 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1171
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 39.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1172
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 39,5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1173
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1174
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1175
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 45 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1176
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1177
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 40 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1178
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 410 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1179
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 40,5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1180
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 400 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1181
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1182
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 41.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1183
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 345 mm
Пета: 39,5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1184
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 400 mm
Пета: 49 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1185
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 400 mm
Пета: 40,5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1186
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 425 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1187
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 450 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1188
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 400 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1189
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 340 mm
Пета: 37 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1190
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 400 mm
Пета: 45 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1191
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 37 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1192
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1193
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 390 mm
Пета: 42.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1194
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 40,5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1195
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 400 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1196
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1197
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 410 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1198
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1199
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 41.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1200
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 405 mm
Пета: 45 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1201
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 325 mm
Пета: 42.5 mm (Surf)
Цена: 110 €

GET MORE INFO

# stbv 1202
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Цена: 115 €

GET MORE INFO

# stbv 1203
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 320 mm
Пета: 42,5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1204
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 320 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1205
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 320 mm
Пета: 42.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1206 (carbowood)
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 360 mm
Пета: 39.5 mm (Surf)
Цена: 120 €

GET MORE INFO

# stbv 1207 (carbowood)
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 360 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1208 (carbowood)
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1209
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 38 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1210
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1211
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1212
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1213
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 420 mm
Пета: 39.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1214
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1215
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 345 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1216
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 355 mm
Пета: 46 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1217
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 410 mm
Пета: 41.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1218
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 41.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1219
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1220
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 400 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1221
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 400 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1222 (Big Brother)
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 565 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1223
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 490 mm
Пета: 45 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO
Обратно към продукти За продан Kльонкове от тази година