Кльонкове 2023

# stbv 1066
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 320 mm
Пета: 42 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1067
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1068
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 36 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1069
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 45 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1070
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 42.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1071
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 360 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1072
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 415 mm
Пета: 44 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1073
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 415 mm
Пета: 44 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1074
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 400 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 1075
Дърво: Дрян
Дължина: 345 mm
Пета: 40 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1077
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 380 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1078
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 420 mm
Пета: 50 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1079
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 340 mm
Пета: 40.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1080
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1081
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 410 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1082
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 425 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1083
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 400 mm
Пета: 50 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1084
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1085
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 360 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1086
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 360 mm
Пета: 50 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1087
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 450 mm
Пета: 42 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1088
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 400 mm
Пета: 41.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1089
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1090
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 345 mm
Пета: 41.5 mm (Surf)
Цена: 110 €

GET MORE INFO

# stbv 1091
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 360 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1092
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1093
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1094
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1095
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1096
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 42.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1097
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1098
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 400 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1099
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1100 (Black widow)
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 320 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1101
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 400 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1102
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 40.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1103
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1104
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 400 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1105
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1106
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 40.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1107
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1108
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Цена: 115 €

GET MORE INFO

# stbv 1109
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 395 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Цена: 110 €

GET MORE INFO

# stbv 1110
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 400 mm
Пета: 44 mm (Surf)
Цена: 125 €

GET MORE INFO

# stbv 1111 (Elite1)
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1112
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 345 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Цена: 100 €

GET MORE INFO

# stbv 1113
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1114
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 400 mm
Пета: 43.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1115
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 43.5 mm (Surf)
Цена: 110 €

GET MORE INFO

# stbv 1116
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 360 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1117
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 43.5 mm (Surf)
Цена: 110 €

GET MORE INFO

# stbv 1118
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1119
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 395 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1120
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 435 mm
Пета: 36 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1121
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 480 mm
Пета: 43.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1122 (Black widow)
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 380 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1123
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 495 mm
Пета: 51 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1124
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 360 mm
Пета: 43.5 mm (Surf)
Цена: 125 €

GET MORE INFO

# stbv 1125
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Цена: 100 €

GET MORE INFO

# stbv 1126
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 395 mm
Пета: 45 mm ()
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1127
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 38.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO
Обратно към продукти За продан Kльонкове от тази година