Кльонкове 2022

# stbv 980
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 340 mm
Пета: 38.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 981
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 340 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 982
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 983
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 360 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 984
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 44.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 985
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 986
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 44 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 987
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# acc 988
Дърво: Клен
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# acc 989
Дърво: Клен
Дължина: 500 mm
Пета: 45 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 990
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 991
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 380 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 992
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 415 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 993
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# pla 994 (carbowood1)
Дърво: Чинар
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# syc 995
Дърво: Явор
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 996
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 360 mm
Пета: 44 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 997
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 355 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 998
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 330 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 999
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 335 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1000
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 335 mm
Пета: 38.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1001
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 330 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1002
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 400 mm
Пета: 41 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1003
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 435 mm
Пета: 51 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1004
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 380 mm
Пета: 45 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1005
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1006
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 34 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1007 (carbowood2)
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1008
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 48 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1009
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1010
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 360 mm
Пета: 46 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1011
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 385 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1012
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 425 mm
Пета: 47 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1013
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 425 mm
Пета: 50 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1014
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 440 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1015
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 440 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1016
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 440 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1017
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 45.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1018
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 360 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1019
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1020 (carbowood3)
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1021
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 40.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1022
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 43.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1023
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 360 mm
Пета: 44 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1024
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 45 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1025
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1026
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 42.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1027
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1028
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 43.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1029 (carbowood)
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 430 mm
Пета: 47 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1030
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 380 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1031
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 380 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1032
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 34 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1033
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 425 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1034
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 500 mm
Пета: 46.5 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1035
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 500 mm
Пета: 46 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1036 (carbowood L)
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 490 mm
Пета: 47 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1037
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1038
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1039
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1040
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 360 mm
Пета: 45 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1041
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 42.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1042
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 360 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1043
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1044
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1045
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 435 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1046
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 405 mm
Пета: 47 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1047
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 40.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1048
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1049
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 42.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1050
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# 400 1051
Дърво:
Дължина: 39 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1052
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1053
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 44 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1054
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 43.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1055
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 380 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 1056
Дърво: Дрян
Дължина: 340 mm
Пета: 38 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1057
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 330 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1058
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 380 mm
Пета: 40 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1059
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 52 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1060
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 520 mm
Пета: 47 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1061
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 400 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1062
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 395 mm
Пета: 43.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1063
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 400 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1064
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1065
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 430 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO
Обратно към продукти За продан Kльонкове от тази година