Кльонкове 2022

# stbv 980
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 340 mm
Пета: 38.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 981
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 340 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Цена: 95 €

GET MORE INFO

# stbv 982
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Цена: 99 € - reserved

GET MORE INFO

# stbv 983
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 360 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 984
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 44.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 985
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 986
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 44 mm (Surf)
Цена: 99 €

GET MORE INFO

# stbv 987
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Цена: 90 €

GET MORE INFO

# acc 988
Дърво: Клен
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# acc 989
Дърво: Клен
Дължина: 500 mm
Пета: 45 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 990
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 991
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 380 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 992
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 415 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 993
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# pla 994 (carbowood1)
Дърво:
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# syc 995
Дърво: Явор
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 996
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 360 mm
Пета: 44 mm (Surf)
Цена: 95 €

GET MORE INFO

# stbv 997
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 355 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Цена: 95 € - reserved

GET MORE INFO

# stbv 998
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 330 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 999
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 335 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Цена: 125 €

GET MORE INFO

# stbv 1000
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 335 mm
Пета: 38.5 mm (Surf)
Цена: 90 €

GET MORE INFO

# stbv 1001
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 330 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Цена: 90 €

GET MORE INFO

# stbv 1002
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 400 mm
Пета: 41 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1003
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 435 mm
Пета: 51 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1004
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 380 mm
Пета: 45 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1005
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1006
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 34 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1007 (carbowood2)
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1008
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 48 mm (Surf)
Цена: 110 €

GET MORE INFO

# stbv 1009
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 1010
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 360 mm
Пета: 46 mm (Surf)
Цена: 110 €

GET MORE INFO

# stbv 1011
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 385 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Цена: 110 €

GET MORE INFO

# stbv 1012
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 425 mm
Пета: 47 mm (Surf)
Цена: 115 €

GET MORE INFO

# stbv 1013
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 425 mm
Пета: 50 mm (Surf)
Цена: 115 €

GET MORE INFO

# stbv 1014
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 440 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Цена: 110 €

GET MORE INFO

# stbv 1015
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 440 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Цена: 110 €

GET MORE INFO

# stbv 1016
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 440 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Цена: 110 €

GET MORE INFO
Обратно към продукти За продан Kльонкове от тази година