Кльонкове 2021

# stbv 872
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 43.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 873
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 874
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 385 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 875
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 44.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 876
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 405 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 877 (Bumblebee)
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 47 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 878 (CFM)
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 47 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 879
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 400 mm
Пета: 45.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 880
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 37.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 881
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 450 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 882
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 415 mm
Пета: 40.5 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 883
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 380 mm
Пета: 47 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 884
Дърво: Дрян
Дължина: 390 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 885
Дърво: Дрян
Дължина: 390 mm
Пета: 29 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 886 (The Black Widow 2)
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 340 mm
Пета: 44.5 mm (Surf)
Състояние: My personal clonk

GET MORE INFO

# acc 887
Дърво: Клен
Дължина: 500 mm
Пета: 47 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 888 (Petra)
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 320 mm
Пета: 40.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 889
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 340 mm
Пета: 41.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 890 (The Blue Widow )
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 325 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 891 (The Dark Reflections II)
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 892
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 340 mm
Пета: 44.5 mm (Surf)
Цена: 95 €

GET MORE INFO

# stbv 893
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 37.5 mm (Surf)
Цена: 90 €

GET MORE INFO

# stbv 894
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 400 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Цена: 90 €

GET MORE INFO

# stbv 895
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 400 mm
Пета: 43.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 896
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 380 mm
Пета: 41.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 897
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 33 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 898
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO
Обратно към продукти