Кльонкове 2021

# stbv 872
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 43.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 873
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 874
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 385 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 875
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 44.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 876
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 405 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 877 (Bumblebee)
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 47 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 878 (CFM)
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 47 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 879
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 400 mm
Пета: 45.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 880
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 37.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 881
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 450 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 882
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 415 mm
Пета: 40.5 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 883
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 380 mm
Пета: 47 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 884
Дърво: Дрян
Дължина: 390 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 885
Дърво: Дрян
Дължина: 390 mm
Пета: 29 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 886 (The Black Widow 2)
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 340 mm
Пета: 44.5 mm (Surf)
Състояние: My personal clonk

GET MORE INFO

# acc 887
Дърво: Клен
Дължина: 500 mm
Пета: 47 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 888 (Petra)
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 320 mm
Пета: 40.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 889
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 340 mm
Пета: 41.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 890 (The Blue Widow )
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 325 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 891 (The Dark Reflections II)
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 892
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 340 mm
Пета: 44.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 893
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 37.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 894
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 400 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 895
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 400 mm
Пета: 43.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 896
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 380 mm
Пета: 41.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 897
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 33 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 898
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 899 (Exocet67)
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 410 mm
Пета: 43 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 900
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 901
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 360 mm
Пета: 44.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 902
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Цена: 90 € - reserved

GET MORE INFO

# stbv 903
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 904
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 44 mm (Surf)
Цена: 90 € - reserved

GET MORE INFO

# stbv 905
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 906 (Valerio)
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 325 mm
Пета: 42 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 907 (Tristan)
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 40 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 908
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 45 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 909 (Maxime Sovy)
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 345 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 910
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 360 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 911
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 390 mm
Пета: 45 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 912
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 410 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 913 (JT)
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 345 mm
Пета: 41.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 914
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 340 mm
Пета: 44 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 915
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 360 mm
Пета: 46 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 916
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 350 mm
Пета: 42.5 mm (Surf)
Цена: 95 €

GET MORE INFO

# stbv 917
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 350 mm
Пета: 35 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 918
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 40.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 919
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 45.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 920
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 340 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 921
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 380 mm
Пета: 44.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# syc 922
Дърво: Явор
Дължина: 500 mm
Пета: 47 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# syc 923
Дърво: Явор
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# syc 924
Дърво: Явор
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# syc 925
Дърво: Явор
Дължина: 500 mm
Пета: 47 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# syc 926
Дърво: Явор
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 927
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Цена: 90 € - reserved

GET MORE INFO

# stbv 928
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Цена: 90 € - reserved

GET MORE INFO

# stbv 929
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 350 mm
Пета: 44 mm (Surf)
Цена: 95 € - reserved

GET MORE INFO

# stbv 930
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 345 mm
Пета: 44 mm (Surf)
Цена: 95 €

GET MORE INFO

# stbv 931
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 410 mm
Пета: 32 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 932
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 410 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 933
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 39.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 934
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 935
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 355 mm
Пета: 36 mm (Surf)
Цена: 90 €

GET MORE INFO

# stbv 936
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 39.5 mm (Surf)
Цена: 90 € - reserved

GET MORE INFO

# stbv 937
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 40 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# ash 938
Дърво: Ясен
Дължина: 465 mm
Пета: 37.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 939
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 400 mm
Пета: 28 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 940
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 410 mm
Пета: 50 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# acc 941
Дърво: Клен
Дължина: 490 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO
Обратно към продукти За продан Kльонкове от тази година