Кльонкове 2020

# stbv 786
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 787
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 390 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 788
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 789
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 350 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 790
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 380 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 791
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 360 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 792
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 410 mm
Пета: 40.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 793
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 360 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 794
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 40.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 795
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 40.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 796
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 40.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 797
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 360 mm
Пета: 41.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 798
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 400 mm
Пета: 48 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 799
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 405 mm
Пета: 44 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 800
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 801
Дърво: Дрян
Дължина: 365 mm
Пета: 33 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 802
Дърво: Дрян
Дължина: 365 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 803
Дърво: Дрян
Дължина: 410 mm
Пета: 35 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 804
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 355 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 805
Дърво: Дрян
Дължина: 365 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 806
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 345 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 807
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 808 (Stab buxus)
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 41.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 809
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 360 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 810
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 345 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 811
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 340 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# acc 812
Дърво: Клен
Дължина: 355 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# acc 813
Дърво: Клен
Дължина: 355 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# acc 814
Дърво: Клен
Дължина: 410 mm
Пета: 49 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# acc 815
Дърво: Клен
Дължина: 405 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 816
Дърво: Дрян
Дължина: 360 mm
Пета: 38.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# acc 817
Дърво: Клен
Дължина: 500 mm
Пета: 45 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# bux 818
Дърво: Чимшир
Дължина: 400 mm
Пета: 40.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# bux 819
Дърво: Чимшир
Дължина: 370 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# olv 820
Дърво: Маслина
Дължина: 360 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 821
Дърво: Дрян
Дължина: 335 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 822
Дърво: Дрян
Дължина: 360 mm
Пета: 38.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 823
Дърво: Дрян
Дължина: 350 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 824
Дърво: Дрян
Дължина: 370 mm
Пета: 37 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# acc 825
Дърво: Клен
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# acc 826
Дърво: Клен
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# acc 827
Дърво: Клен
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# acc 828
Дърво: Клен
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# acc 829
Дърво: Клен
Дължина: 500 mm
Пета: 45 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# acc 830
Дърво: Клен
Дължина: 500 mm
Пета: 49 mm ()
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# acc 831
Дърво: Клен
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# acc 832
Дърво: Клен
Дължина: 500 mm
Пета: 47 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# acc 833
Дърво: Клен
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 834
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 835
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 39.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 836
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 837
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 430 mm
Пета: 37.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 838
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 345 mm
Пета: 44 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 839
Дърво: Дрян
Дължина: 370 mm
Пета: 33 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 840
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 340 mm
Пета: 38.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 841
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 345 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 842
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 843
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 844
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 345 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 845
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 380 mm
Пета: 44 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 846
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 395 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 847
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 848
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 44 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 849
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 48 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 850
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 851
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 360 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 852
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 405 mm
Пета: 44 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 853
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 345 mm
Пета: 51 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 854
Дърво: Дрян
Дължина: 375 mm
Пета: 37.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# bux 855
Дърво: Чимшир
Дължина: 455 mm
Пета: 33.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 856
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 360 mm
Пета: 44 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 857
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 43 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 858
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 44 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 859
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 42.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 860
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 400 mm
Пета: 47 mm (изпъкнала)
Състояние: при поискване

GET MORE INFO

# stbv 861
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 405 mm
Пета: 47.5 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 862
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 43.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 863
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 40.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 864
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 43.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 865
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 40.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 866
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 340 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 867
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 330 mm
Пета: 47 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 868
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 330 mm
Пета: 45.5 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# bux 869
Дърво: Чимшир
Дължина: 370 mm
Пета: 33.5 mm (вдлъбната)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# syc 870
Дърво: Явор
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 871
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 420 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO
Обратно към продукти За продан Kльонкове от тази година