Кльонкове 2019

# stbv 695
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 430 mm
Пета: 37.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 696
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 360 mm
Пета: 39 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# acc 697
Дърво: Клен
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# acc 698
Дърво: Клен
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# acc 699
Дърво: Клен
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# bux 700
Дърво: Чимшир
Дължина: 385 mm
Пета: 41.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# bux 701
Дърво: Чимшир
Дължина: 365 mm
Пета: 35.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 702
Дърво: Дрян
Дължина: 395 mm
Пета: 35 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 703
Дърво: Дрян
Дължина: 370 mm
Пета: 36 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# olv 704
Дърво: Маслина
Дължина: 370 mm
Пета: 38.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# olv 705
Дърво: Маслина
Дължина: 360 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# bux 706
Дърво: Чимшир
Дължина: 365 mm
Пета: 38.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 707
Дърво: Дрян
Дължина: 380 mm
Пета: 34 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 708
Дърво: Дрян
Дължина: 365 mm
Пета: 35 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 709
Дърво: Дрян
Дължина: 410 mm
Пета: 37.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 710
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 385 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 711
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 380 mm
Пета: 41.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 712
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 37 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 713
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 714
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 36 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# acc 715
Дърво: Клен
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# acc 716
Дърво: Клен
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 717
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 718
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# bux 719
Дърво: Чимшир
Дължина: 370 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# acc 720
Дърво: Клен
Дължина: 410 mm
Пета: 45 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# acc 721
Дърво: Клен
Дължина: 410 mm
Пета: 40 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# acc 722
Дърво: Клен
Дължина: 430 mm
Пета: 40 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# acc 723
Дърво: Клен
Дължина: 450 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# acc 724
Дърво: Клен
Дължина: 500 mm
Пета: 45 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 725
Дърво: Дрян
Дължина: 400 mm
Пета: 33 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 726
Дърво: Дрян
Дължина: 375 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 727
Дърво: Дрян
Дължина: 370 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 728
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 729
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 385 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 730
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 430 mm
Пета: 41.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 731
Дърво: Дрян
Дължина: 370 mm
Пета: 35 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# bux 732
Дърво: Чимшир
Дължина: 390 mm
Пета: 37 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 733
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# bux 734
Дърво: Чимшир
Дължина: 370 mm
Пета: 39.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 735
Дърво: Дрян
Дължина: 370 mm
Пета: 33 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 736
Дърво: Дрян
Дължина: 410 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 737
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 320 mm
Пета: 33 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 738
Дърво: Дрян
Дължина: 365 mm
Пета: 36 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# bux 739
Дърво: Чимшир
Дължина: 365 mm
Пета: 33 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# bux 740
Дърво: Чимшир
Дължина: 365 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# bux 741
Дърво: Чимшир
Дължина: 345 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 742
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 360 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# bux 743
Дърво: Чимшир
Дължина: 370 mm
Пета: 40.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# bux 744
Дърво: Чимшир
Дължина: 350 mm
Пета: 34 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 745
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 335 mm
Пета: 38.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 746
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 747
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 40.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 748
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 40.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 749
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# bux 750
Дърво: Чимшир
Дължина: 360 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 751
Дърво: Дрян
Дължина: 375 mm
Пета: 39.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# syc 752
Дърво: Явор
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# bux 753
Дърво: Чимшир
Дължина: 385 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# bux 754
Дърво: Чимшир
Дължина: 365 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# acc 755
Дърво: Клен
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 756
Дърво: Дрян
Дължина: 370 mm
Пета: 38.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 757
Дърво: Дрян
Дължина: 375 mm
Пета: 39.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 758
Дърво: Дрян
Дължина: 365 mm
Пета: 33x41 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# acc 759
Дърво: Клен
Дължина: 500 mm
Пета: 47 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# acc 760
Дърво: Клен
Дължина: 500 mm
Пета: 47 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# acc 761
Дърво: Клен
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 762
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 500 mm
Пета: 47 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 763
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# acc 764
Дърво: Клен
Дължина: 370 mm
Пета: 42 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# acc 765
Дърво: Клен
Дължина: 500 mm
Пета: 46 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 766
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 420 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 767 (diesel)
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# acc 768
Дърво: Клен
Дължина: 500 mm
Пета: 48 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# acc 769
Дърво: Клен
Дължина: 500 mm
Пета: 47 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 770
Дърво: Дрян
Дължина: 365 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 771
Дърво: Дрян
Дължина: 370 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 772
Дърво: Дрян
Дължина: 345 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cer 773
Дърво:
Дължина: 375 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# bux 774
Дърво: Чимшир
Дължина: 330 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# acc 775
Дърво: Клен
Дължина: 370 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# syc 776
Дърво: Явор
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 777 (The Black widow)
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 320 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# acc 778
Дърво: Клен
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 779
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 38.5 mm
Пета: 370 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 780
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 781
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 40.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 782
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 380 mm
Пета: 40.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 783
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 420 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 784
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stbv 785
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO
Обратно към продукти За продан Kльонкове от тази година