Кльонкове 2018

# stb 616
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 50 mm
Пета: 5 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 617
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 340 mm
Пета: 37.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 618
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 360 mm
Пета: 38.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 619
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 360 mm
Пета: 39.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 620
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 621
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 622
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 360 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 623
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# ash 624
Дърво: Ясен
Дължина: 360 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 625
Дърво: Дрян
Дължина: 360 mm
Пета: 37 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# olv 626
Дърво: Маслина
Дължина: 380 mm
Пета: 37.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 627
Дърво: Дрян
Дължина: 355 mm
Пета: 34.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# acc 628
Дърво: Клен
Дължина: 495 mm
Пета: 47 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# acc 629
Дърво: Клен
Дължина: 500 mm
Пета: 45 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# bux 630
Дърво: Чимшир
Дължина: 370 mm
Пета: 39.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# tho 631
Дърво: Глог
Дължина: 370 mm
Пета: 37 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# ash 632
Дърво: Ясен
Дължина: 350 mm
Пета: 36 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# olv 633
Дърво: Маслина
Дължина: 360 mm
Пета: 36 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 634
Дърво: Дрян
Дължина: 360 mm
Пета: 35 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 635
Дърво: Дрян
Дължина: 365 mm
Пета: 37 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 636 (Black Carbon 1)
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 360 mm
Пета: 37.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# acc 637
Дърво: Клен
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# acc 638
Дърво: Клен
Дължина: 500 mm
Пета: 45 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# acc 639
Дърво: Клен
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# acc 640
Дърво: Клен
Дължина: 360 mm
Пета: 36 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 641
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 355 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# ash 642
Дърво: Ясен
Дължина: 455 mm
Пета: 38.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 643 (Black Carbon 2)
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 644 (Black Carbon 3)
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 645
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 330 mm
Пета: 40 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# ash 646
Дърво: Ясен
Дължина: 355 mm
Пета: 35 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 647
Дърво: Дрян
Дължина: 375 mm
Пета: 34 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# aca 648
Дърво: Бяла Акация
Дължина: 370 mm
Пета: 33 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 649
Дърво: Дрян
Дължина: 350 mm
Пета: 35.5 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# ash 650
Дърво: Ясен
Дължина: 400 mm
Пета: 37 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 651
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 350 mm
Пета: 38.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 652
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 355 mm
Пета: 37 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# acc 653
Дърво: Клен
Дължина: 490 mm
Пета: 41 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 654
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 34 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 655
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 360 mm
Пета: 37.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 656
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 39.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# acc 657
Дърво: Клен
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# acc 658
Дърво: Клен
Дължина: 400 mm
Пета: 46 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 659
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 350 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 660
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 39.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# acc 661
Дърво: Клен
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# acc 662
Дърво: Клен
Дължина: 400 mm
Пета: 46 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 663
Дърво: Дрян
Дължина: 360 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# ash 664
Дърво: Ясен
Дължина: 355 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 665
Дърво: Дрян
Дължина: 330 mm
Пета: 36.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# syr 666 (The number of the Beast)
Дърво: Люляк
Дължина: 300 mm
Пета: 37.5 mm (Surf)
Състояние: при поискване

GET MORE INFO

# stbv 667
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 40.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 668
Дърво: Дрян
Дължина: 365 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# pea 669
Дърво: Круша
Дължина: 385 mm
Пета: 41.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 670
Дърво: Дрян
Дължина: 375 mm
Пета: 38.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# acc 671
Дърво: Клен
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# acc 672
Дърво: Клен
Дължина: 470 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# acc 673 (Liam)
Дърво: Клен
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 674
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 330 mm
Пета: 35.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 675
Дърво: Дрян
Дължина: 380 mm
Пета: 37 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 676
Дърво: Дрян
Дължина: 330 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 677
Дърво: Дрян
Дължина: 390 mm
Пета: 34 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 678
Дърво: Дрян
Дължина: 375 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# ash 679
Дърво: Ясен
Дължина: 370 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 680
Дърво: Дрян
Дължина: 375 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 681
Дърво: Дрян
Дължина: 365 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 682
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 683
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 360 mm
Пета: 38.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 684
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 375 mm
Пета: 42 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 685
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 370 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 686
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 380 mm
Пета: 38.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 687
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 365 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stbv 688
Дърво: стабилизирана дървесина+лак
Дължина: 340 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 689
Дърво: Дрян
Дължина: 365 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 690
Дърво: Дрян
Дължина: 370 mm
Пета: 35.5 mm (вдлъбната)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# ash 691
Дърво: Ясен
Дължина: 330 mm
Пета: 33 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# ash 692
Дърво: Ясен
Дължина: 370 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 693
Дърво: Дрян
Дължина: 360 mm
Пета: 35.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 694
Дърво: Дрян
Дължина: 380 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO
Обратно към продукти За продан Kльонкове от тази година