Кльонкове 2017

# cor 582
Дърво: Дрян
Дължина: 370 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 583
Дърво: Дрян
Дължина: 385 mm
Пета: 39.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 584
Дърво: Дрян
Дължина: 370 mm
Пета: 33 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 585
Дърво: Дрян
Дължина: 370 mm
Пета: 33 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 586
Дърво: Дрян
Дължина: 375 mm
Пета: 36.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 587
Дърво: Дрян
Дължина: 315 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 588
Дърво: Дрян
Дължина: 375 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 589
Дърво: Дрян
Дължина: 375 mm
Пета: 34 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# ash 590
Дърво: Ясен
Дължина: 365 mm
Пета: 37.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 591
Дърво: Дрян
Дължина: 360 mm
Пета: 37.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 592
Дърво: Дрян
Дължина: 360 mm
Пета: 36 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 593
Дърво: Дрян
Дължина: 400 mm
Пета: 37.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 594
Дърво: Дрян
Дължина: 360 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# syr 595
Дърво: Люляк
Дължина: 350 mm
Пета: 33 mm (Surf)
Състояние: при поискване

GET MORE INFO

# cor 596
Дърво: Дрян
Дължина: 365 mm
Пета: 37 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 597
Дърво: Дрян
Дължина: 375 mm
Пета: 32.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 598
Дърво: Дрян
Дължина: 378 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# bux 599
Дърво: Чимшир
Дължина: 355 mm
Пета: 37 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# bux 600
Дърво: Чимшир
Дължина: 355 mm
Пета: 35.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# olv 601
Дърво: Маслина
Дължина: 355 mm
Пета: 36 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stb 602
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 360 mm
Пета: 38.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stb 603
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 355 mm
Пета: 38.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stb 604
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 380 mm
Пета: 37.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stb 605
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 365 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stb 606
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 355 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stb 607
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 330 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stb 608
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 350 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stb 609
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 335 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stb 610
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 360 mm
Пета: 38.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# acc 613
Дърво: Клен
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# acc 614
Дърво: Клен
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# acc 615
Дърво: Клен
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO
Обратно към продукти За продан Kльонкове от тази година