Кльонкове 2016

# olv 531
Дърво: Маслина
Дължина: 360 mm
Пета: 36 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# olv 532
Дърво: Маслина
Дължина: 375 mm
Пета: 36.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# acc 533
Дърво: Клен
Дължина: 475 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# ash 534
Дърво: Ясен
Дължина: 385 mm
Пета: 38.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# ash 535
Дърво: Ясен
Дължина: 365 mm
Пета: 35.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# ash 536
Дърво: Ясен
Дължина: 415 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 537
Дърво: Дрян
Дължина: 400 mm
Пета: 35 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# ash 538
Дърво: Ясен
Дължина: 370 mm
Пета: 37 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 539
Дърво: Дрян
Дължина: 365 mm
Пета: 37 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 540
Дърво: Дрян
Дължина: 360 mm
Пета: 36 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# aca 541
Дърво: Бяла Акация
Дължина: 385 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# bux 542
Дърво: Чимшир
Дължина: 360 mm
Пета: 41 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 543
Дърво: Дрян
Дължина: 365 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 544
Дърво: Дрян
Дължина: 370 mm
Пета: 37.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 545
Дърво: Дрян
Дължина: 350 mm
Пета: 34.5 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# ash 546
Дърво: Ясен
Дължина: 360 mm
Пета: 35 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stb 547
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 350 mm
Пета: 38 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stb 548
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 335 mm
Пета: 34 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stb 549
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 375 mm
Пета: 35.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stb 550
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 365 mm
Пета: 36 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stb 551
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 360 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stb 552
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 355 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stb 553
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 375 mm
Пета: 36 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stb 554
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 375 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stb 555 (phoenix)
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 360 mm
Пета: 37 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stb 556
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 390 mm
Пета: 37 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 557
Дърво: Дрян
Дължина: 370 mm
Пета: 38 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# bux 558
Дърво: Чимшир
Дължина: 365 mm
Пета: 37 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 559
Дърво: Дрян
Дължина: 385 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# acc 560 (Big D )
Дърво: Клен
Дължина: 560 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# ash 561
Дърво: Ясен
Дължина: 370 mm
Пета: 36 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stb 562
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 335 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stb 563
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 365 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stb 564
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 340 mm
Пета: 36.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stb 565
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 365 mm
Пета: 37 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stb 566
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 355 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stb 567
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 375 mm
Пета: 32 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stb 568
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 345 mm
Пета: 36 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stb 569
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 435 mm
Пета: 38 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 570
Дърво: Дрян
Дължина: 350 mm
Пета: 34 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# acc 571
Дърво: Клен
Дължина: 360 mm
Пета: 37 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 572
Дърво: Дрян
Дължина: 360 mm
Пета: 35.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 573
Дърво: Дрян
Дължина: 380 mm
Пета: 36.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# olv 574
Дърво: Маслина
Дължина: 375 mm
Пета: 37.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# bux 575
Дърво: Чимшир
Дължина: 370 mm
Пета: 37 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# ash 576
Дърво: Ясен
Дължина: 370 mm
Пета: 37 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# ash 577 (BigD2)
Дърво: Ясен
Дължина: 595 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stb 578
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 578 mm
Пета: 36.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stb 579 (Mantis (777))
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 350 mm
Пета: 37 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stb 580
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 340 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# stb 581
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 365 mm
Пета: 38.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO
Обратно към продукти За продан Kльонкове от тази година