Кльонкове 2015

# bux 500
Дърво: Чимшир
Дължина: 350 mm
Пета: 37 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 501
Дърво: Дрян
Дължина: 33 mm
Пета: 380 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 502
Дърво: Дрян
Дължина: 375 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# acc 503
Дърво: Клен
Дължина: 360 mm
Пета: 37 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# acc 504
Дърво: Клен
Дължина: 360 mm
Пета: 34 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 505
Дърво: Дрян
Дължина: 380 mm
Пета: 37 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stb 506
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 355 mm
Пета: 40 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stb 507
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 385 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stb 508
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 370 mm
Пета: 38.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stb 509
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 340 mm
Пета: 37 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# acc 510
Дърво: Клен
Дължина: 365 mm
Пета: 38 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 512
Дърво: Дрян
Дължина: 370 mm
Пета: 37 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 513
Дърво: Дрян
Дължина: 365 mm
Пета: 35 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# acc 514
Дърво: Клен
Дължина: 330 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stb 515
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 340 mm
Пета: 37 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stb 516
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 370 mm
Пета: 37 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stb 517
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 385 mm
Пета: 36 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stb 518
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 385 mm
Пета: 38.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stb 519
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 370 mm
Пета: 36 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stb 520
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 350 mm
Пета: 36.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stb 521 (h1)
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 345 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stb 522
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 380 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: not for sale

GET MORE INFO

# cor 523
Дърво: Дрян
Дължина: 350 mm
Пета: 34 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# ash 524
Дърво: Ясен
Дължина: 395 mm
Пета: 40 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# acc 525
Дърво: Клен
Дължина: 385 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# acc 526
Дърво: Клен
Дължина: 355 mm
Пета: 36 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# ash 527
Дърво: Ясен
Дължина: 370 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stb 528 (h2)
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 360 mm
Пета: 37.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stb 529 (h3)
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 385 mm
Пета: 35.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stb 530 (h4)
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 350 mm
Пета: 37 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO
Обратно към продукти За продан Kльонкове от тази година