Кльонкове 2014

# cor 449
Дърво: Дрян
Дължина: 370 mm
Пета: 36 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# ash 450
Дърво: Ясен
Дължина: 375 mm
Пета: 35 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# olv 451
Дърво: Маслина
Дължина: 355 mm
Пета: 33 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# syc 452
Дърво: Явор
Дължина: 350 mm
Пета: 36 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 453
Дърво: Дрян
Дължина: 360 mm
Пета: 38.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# ash 454
Дърво: Ясен
Дължина: 365 mm
Пета: 38.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# bux 455 (smoky1)
Дърво: Чимшир
Дължина: 355 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 456
Дърво: Дрян
Дължина: 400 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 457
Дърво: Дрян
Дължина: 395 mm
Пета: 36 mm (Surf)
Състояние: not for sale

GET MORE INFO

# stb 459 (S2)
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 367 mm
Пета: 37 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stb 460 (S3)
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 360 mm
Пета: 36 mm (Surf)
Състояние: for personal use

GET MORE INFO

# syc 461
Дърво: Явор
Дължина: 350 mm
Пета: 36.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# aca 462
Дърво: Бяла Акация
Дължина: 360 mm
Пета: 25?45 mm (Surf)
Състояние: -

GET MORE INFO

# aca 463
Дърво: Бяла Акация
Дължина: 355 mm
Пета: 37.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# ash 464
Дърво: Ясен
Дължина: 355 mm
Пета: 32.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# elm 465
Дърво: Бряст
Дължина: 355 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 466 (sweety2)
Дърво: Дрян
Дължина: 360 mm
Пета: 36 mm (Surf)
Състояние: not for sale

GET MORE INFO

# syc 467
Дърво: Явор
Дължина: 360 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stb 468 (S4)
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 365 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: for personal use

GET MORE INFO

# stb 469
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 385 mm
Пета: 37.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stb 470
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 360 mm
Пета: 36 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stb 471
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 340 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# syc 472
Дърво: Явор
Дължина: 360 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# misc 473
Дърво: Unknown
Дължина: 360 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# olv 474
Дърво: Маслина
Дължина: 390 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# ash 475
Дърво: Ясен
Дължина: 360 mm
Пета: 37 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# bux 476
Дърво: Чимшир
Дължина: 355 mm
Пета: 35.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 477
Дърво: Дрян
Дължина: 375 mm
Пета: 35 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 478
Дърво: Дрян
Дължина: 380 mm
Пета: 31 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 479
Дърво: Дрян
Дължина: 365 mm
Пета: 34 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 480
Дърво: Дрян
Дължина: 360 mm
Пета: 30x37 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# acc 481
Дърво: Клен
Дължина: 365 mm
Пета: 37 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# bux 482
Дърво: Чимшир
Дължина: 370 mm
Пета: 37 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# olv 483
Дърво: Маслина
Дължина: 355 mm
Пета: 37 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 484
Дърво: Дрян
Дължина: 365 mm
Пета: 37.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 485
Дърво: Дрян
Дължина: 360 mm
Пета: 37 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stb 486
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 340 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: for personal use

GET MORE INFO

# stb 487
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 345 mm
Пета: 36.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# acc 488
Дърво: Клен
Дължина: 380 mm
Пета: 31 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# acc 489
Дърво: Клен
Дължина: 380 mm
Пета: 34 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stb 490
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 360 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stb 491
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 370 mm
Пета: 37 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stb 492
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 330 mm
Пета: 36 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stb 493
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 365 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stb 494
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 355 mm
Пета: 37.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stb 495
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 350 mm
Пета: 35.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stb 496
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 360 mm
Пета: 37.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stb 497
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 320 mm
Пета: 37.5 mm (Surf2)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stb 498
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 350 mm
Пета: 38 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# stb 499
Дърво: стабилизирана дървесина
Дължина: 345 mm
Пета: 37.5 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO
Обратно към продукти За продан Kльонкове от тази година