Кльонкове 2013

# cor 416
Дърво: Дрян
Дължина: 360 mm
Пета: ?37 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# syc 417
Дърво: Явор
Дължина: 380 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# syc 418
Дърво: Явор
Дължина: 370 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 419
Дърво: Дрян
Дължина: 360 mm
Пета: 32.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 420
Дърво: Дрян
Дължина: 360 mm
Пета: 33 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 421
Дърво: Дрян
Дължина: 370 mm
Пета: 36 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# act 422
Дърво: Мекиш
Дължина: 355 mm
Пета: 37 mm (Surf)
Състояние: при поискване

GET MORE INFO

# cor 423
Дърво: Дрян
Дължина: 325 mm
Пета: 36.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# acc 424
Дърво: Клен
Дължина: 560 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 425
Дърво: Дрян
Дължина: 560 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 426
Дърво: Дрян
Дължина: 380 mm
Пета: 32 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 427
Дърво: Дрян
Дължина: 355 mm
Пета: 36 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 428
Дърво: Дрян
Дължина: 360 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 429
Дърво: Дрян
Дължина: 325 mm
Пета: 35.5 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# acc 430
Дърво: Клен
Дължина: 360 mm
Пета: 37.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# bux 431 (lumux)
Дърво: Чимшир
Дължина: 385 mm
Пета: 37 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# olv 432
Дърво: Маслина
Дължина: 360 mm
Пета: 36.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# syc 433
Дърво: Явор
Дължина: 355 mm
Пета: 35.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# syc 434
Дърво: Явор
Дължина: 380 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# syc 435
Дърво: Явор
Дължина: 500 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# syr 436 (Surf II prototype)
Дърво: Люляк
Дължина: mm
Пета: mm (Surf)
Състояние: при поискване

GET MORE INFO

# syr 437
Дърво: Люляк
Дължина: mm
Пета: mm (Surf)
Състояние: при поискване

GET MORE INFO

# syr 438
Дърво: Люляк
Дължина: mm
Пета: mm (Surf)
Състояние: при поискване

GET MORE INFO

# syc 439
Дърво: Явор
Дължина: 350 mm
Пета: 33 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# bux 440
Дърво: Чимшир
Дължина: 355 mm
Пета: 37.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# olv 441
Дърво: Маслина
Дължина: 360 mm
Пета: 37 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# acc 442
Дърво: Клен
Дължина: 360 mm
Пета: 34 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# acc 443 (3Dark-2)
Дърво: Клен
Дължина: 355 mm
Пета: 36.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# acc 444 (3Dark)
Дърво: Клен
Дължина: 360 mm
Пета: 36 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# syc 445
Дърво: Явор
Дължина: 360 mm
Пета: 36 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# acc 446
Дърво: Клен
Дължина: 380 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# acc 447
Дърво: Клен
Дължина: 380 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 448
Дърво: Дрян
Дължина: 365 mm
Пета: 32x35 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO
Обратно към продукти За продан Kльонкове от тази година