Кльонкове 2011

# bux 289
Дърво: Чимшир
Дължина: 345 mm
Пета: 28 mm (вдлъбната)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# bux 290
Дърво: Чимшир
Дължина: 350 mm
Пета: 30 mm (вдлъбната)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# gle 291
Дърво: Гледичия
Дължина: 370 mm
Пета: 38 mm (вдлъбната)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# pea 292
Дърво: Круша
Дължина: 365 mm
Пета: 38.5 mm (вдлъбната)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# syc 293
Дърво: Явор
Дължина: 380 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# sor 294
Дърво: Брекиня
Дължина: 370 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# syc 295
Дърво: Явор
Дължина: 400 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# che 296
Дърво: Череша
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# syc 297
Дърво: Явор
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# che 298
Дърво: Череша
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# ash 299
Дърво: Ясен
Дължина: 360 mm
Пета: 35 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 300
Дърво: Дрян
Дължина: 370 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 301
Дърво: Дрян
Дължина: 370 mm
Пета: 37 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# syc 302
Дърво: Явор
Дължина: 370 mm
Пета: 38.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# ivy 303
Дърво: Бръшлян
Дължина: 370 mm
Пета: 37 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# syr 304
Дърво: Люляк
Дължина: 360 mm
Пета: 37 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# ash 305
Дърво: Ясен
Дължина: 355 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# bux 306
Дърво: Чимшир
Дължина: 355 mm
Пета: 37 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# bux 307
Дърво: Чимшир
Дължина: 350 mm
Пета: 28 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 308
Дърво: Дрян
Дължина: 320 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 309
Дърво: Дрян
Дължина: 340 mm
Пета: 35.5 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 310
Дърво: Дрян
Дължина: 345 mm
Пета: 30x52 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 311
Дърво: Дрян
Дължина: 350 mm
Пета: 36.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 312
Дърво: Дрян
Дължина: 355 mm
Пета: 38 mm (вдлъбната)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# syc 313
Дърво: Явор
Дължина: 380 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# misc 314
Дърво: Unknown
Дължина: 350 mm
Пета: 38 mm (вдлъбната)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# syc 315
Дърво: Явор
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# ash 316
Дърво: Ясен
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# che 317
Дърво: Череша
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# che 318
Дърво: Череша
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 319
Дърво: Дрян
Дължина: 340 mm
Пета: 36 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 320
Дърво: Дрян
Дължина: 365 mm
Пета: 34 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# ash 321
Дърво: Ясен
Дължина: 380 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# bux 322
Дърво: Чимшир
Дължина: 355 mm
Пета: 37 mm (Surf)
Състояние: при поискване

GET MORE INFO

# syc 323
Дърво: Явор
Дължина: 380 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# syc 324
Дърво: Явор
Дължина: 355 mm
Пета: 37 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# che 325
Дърво: Череша
Дължина: 360 mm
Пета: 37 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# syc 326
Дърво: Явор
Дължина: 370 mm
Пета: 36 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# syc 327 (Bigfoot)
Дърво: Явор
Дължина: 545 mm
Пета: 50.5 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# syc 328
Дърво: Явор
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# syc 329
Дърво: Явор
Дължина: 370 mm
Пета: 39 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# syc 330
Дърво: Явор
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# bux 331
Дърво: Чимшир
Дължина: 360 mm
Пета: 30 mm (вдлъбната)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# cor 332
Дърво: Дрян
Дължина: 330 mm
Пета: 30 mm (вдлъбната)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# syr 333 (333)
Дърво: Люляк
Дължина: mm
Пета: mm (Surf)
Състояние: при поискване

GET MORE INFO

# elm 334
Дърво: Бряст
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# elm 335
Дърво: Бряст
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# elm 336
Дърво: Бряст
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# elm 337
Дърво: Бряст
Дължина: 370 mm
Пета: 45 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# syc 338
Дърво: Явор
Дължина: 330 mm
Пета: 35 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# acc 340
Дърво: Клен
Дължина: 500 mm
Пета: 50 mm (изпъкнала)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# elm 342
Дърво: Бряст
Дължина: 350 mm
Пета: 38 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO

# elm 343
Дърво: Бряст
Дължина: 350 mm
Пета: 37.5 mm (Surf)
Състояние: не е наличен

GET MORE INFO
Обратно към продукти За продан Kльонкове от тази година