Кльонкове 2009

# cor 154
Дърво: Дрян
Дължина: 320 mm
Пета: 39 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 155
Дърво: Дрян
Дължина: 320 mm
Пета: 37 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 156
Дърво: Дрян
Дължина: 320 mm
Пета: 33 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# ash 157
Дърво: Ясен
Дължина: 355 mm
Пета: 39 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# qnc 158
Дърво: Дюля
Дължина: 360 mm
Пета: 35 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# spi 159
Дърво: Чашкодрян
Дължина: 360 mm
Пета: 34.5 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 160
Дърво: Дрян
Дължина: 375 mm
Пета: 32 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# acp 161
Дърво: Шестил
Дължина: 365 mm
Пета: 38 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# qnc 162
Дърво: Дюля
Дължина: 360 mm
Пета: 34 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# ash 163
Дърво: Ясен
Дължина: 355 mm
Пета: 34 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# acc 164
Дърво: Клен
Дължина: 355 mm
Пета: 37.5 mm (плоска)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# dog 165
Дърво: Кучешки дрян
Дължина: 365 mm
Пета: 33 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# spi 166
Дърво: Чашкодрян
Дължина: 370 mm
Пета: 34 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# qnc 167
Дърво: Дюля
Дължина: 370 mm
Пета: 37.5 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 168
Дърво: Дрян
Дължина: 355 mm
Пета: 35 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# spi 169
Дърво: Чашкодрян
Дължина: 355 mm
Пета: 31.5 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 170
Дърво: Дрян
Дължина: 375 mm
Пета: 36 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# dog 171
Дърво: Кучешки дрян
Дължина: 370 mm
Пета: 36.5 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# dog 172
Дърво: Кучешки дрян
Дължина: 360 mm
Пета: 37 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# ash 173
Дърво: Ясен
Дължина: 370 mm
Пета: 38 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# acc 174
Дърво: Клен
Дължина: 365 mm
Пета: 33 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# tho 175
Дърво: Глог
Дължина: 360 mm
Пета: 33 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# acp 176
Дърво: Шестил
Дължина: 360 mm
Пета: 38 mm (плоска)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# acc 177
Дърво: Клен
Дължина: 360 mm
Пета: 38 mm (плоска)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# ash 178
Дърво: Ясен
Дължина: 365 mm
Пета: 37 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 179
Дърво: Дрян
Дължина: 360 mm
Пета: 37.5 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# dog 180
Дърво: Кучешки дрян
Дължина: 350 mm
Пета: 34 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# qnc 181
Дърво: Дюля
Дължина: 360 mm
Пета: 31 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# qnc 182
Дърво: Дюля
Дължина: 365 mm
Пета: 31 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 183
Дърво: Дрян
Дължина: 360 mm
Пета: 30.5 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 184
Дърво: Дрян
Дължина: 370 mm
Пета: 34 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 185
Дърво: Дрян
Дължина: 360 mm
Пета: 27x39 mm (плоска)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# ash 186
Дърво: Ясен
Дължина: 365 mm
Пета: 35.5 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 187
Дърво: Дрян
Дължина: 300 mm
Пета: 28x40 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# ash 188
Дърво: Ясен
Дължина: 325 mm
Пета: 36 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 189
Дърво: Дрян
Дължина: 360 mm
Пета: 35 mm (плоска)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# spi 190
Дърво: Чашкодрян
Дължина: 360 mm
Пета: 33 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# jun 191
Дърво: Хвойна
Дължина: 360 mm
Пета: 37 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 194
Дърво: Дрян
Дължина: 325 mm
Пета: 28 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# aca 201
Дърво: Бяла Акация
Дължина: 360 mm
Пета: 31 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 202
Дърво: Дрян
Дължина: 360 mm
Пета: 36 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# spi 203
Дърво: Чашкодрян
Дължина: 360 mm
Пета: 28 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 204
Дърво: Дрян
Дължина: 360 mm
Пета: 32 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 205
Дърво: Дрян
Дължина: 350 mm
Пета: 29 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# olv 206
Дърво: Маслина
Дължина: 370 mm
Пета: 36 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# elm 207
Дърво: Бряст
Дължина: 375 mm
Пета: 35 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 208
Дърво: Дрян
Дължина: 360 mm
Пета: 35 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# apl 209
Дърво: Ябълка
Дължина: 360 mm
Пета: 35 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 210
Дърво: Дрян
Дължина: 360 mm
Пета: 33 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 211
Дърво: Дрян
Дължина: 375 mm
Пета: 37 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# spi 212
Дърво: Чашкодрян
Дължина: 370 mm
Пета: 31 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# ash 213
Дърво: Ясен
Дължина: 360 mm
Пета: 37 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 214
Дърво: Дрян
Дължина: 360 mm
Пета: 26x35 mm (Surf)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# che 215
Дърво: Череша
Дължина: 315 mm
Пета: 36 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 216
Дърво: Дрян
Дължина: 370 mm
Пета: 38 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 217
Дърво: Дрян
Дължина: 370 mm
Пета: 28 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# bux 218
Дърво: Чимшир
Дължина: 350 mm
Пета: 36 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 219
Дърво: Дрян
Дължина: 375 mm
Пета: 32 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 220
Дърво: Дрян
Дължина: 360 mm
Пета: 33 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 221
Дърво: Дрян
Дължина: 375 mm
Пета: 31 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 222
Дърво: Дрян
Дължина: 355 mm
Пета: 26 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 223
Дърво: Дрян
Дължина: 370 mm
Пета: 33 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 224
Дърво: Дрян
Дължина: 370 mm
Пета: 34 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 225
Дърво: Дрян
Дължина: 365 mm
Пета: 33 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 226
Дърво: Дрян
Дължина: 365 mm
Пета: 38 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 227
Дърво: Дрян
Дължина: 350 mm
Пета: 32 mm (вдлъбната)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# cor 228
Дърво: Дрян
Дължина: 330 mm
Пета: 30 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO

# spi 229
Дърво: Чашкодрян
Дължина: 320 mm
Пета: 37 mm (изпъкнала)
Състояние: not available

GET MORE INFO
Обратно към продукти За продан Kльонкове от тази година